Onderdoorgang A2N2: O=O

Oplevering en Overdracht (O&) in één dag

Multividuals is op basis van eerdere goede ervaringen door Strukton betrokken bij het project realisatie Onderdoorgang A2N2 als onafhankelijk regisseur Oplevering en Overdracht (O&O). In 2022 hebben wij samen met opdrachtgever Gemeente Eindhoven, Rijkswaterstaat Zuid Nederland en Strukton Wegen & Beton een Actieplan O&O uitgewerkt en laten ondertekenen door de betrokken partijen.

Samen met de O&O-coördinatoren van Strukton, Gemeente Eindhoven en vertegenwoordigers van assetmanagement, databeheer en CIV van Rijkswaterstaat hebben wij na een Oplevering- en Overdracht Start-Up (OOSU) in maandelijkse Teams-overleggen de O&O-uitdagingen en voortgang besproken.

Tussentijds hebben wij ook gezorgd voor live ontmoetingen in de keet in Eindhoven en bij Rijkswaterstaat wat bijdroeg aan de onderlinge verbinding. Niet onmisbaar vanwege de extra complexiteit dat het werk na realisatie overgedragen moest worden door de projectorganisatie van gemeente Eindhoven naar Rijkswaterstaat. Dat is anders dan bij projecten die tussen RWS project naar RWS Beheer worden overgedragen.

Door korte lijnen te leggen tussen de deelnemers én de samenwerking vanaf het begin te stimuleren is hier een voorbeeldproject ontstaan met als verwacht resultaat O&O in één dag op 8 maart 2024. Een gezamenlijke inspanning waarbij bereidwilligheid om elkaar te helpen, af en toe een stapje extra te zetten. en vragen om hulp de succesfactoren waren.