Project reconstructie veilingroute N222

Het project bestaat uit de verdubbeling van de N222, een reconstructie van enkele wegen en kruispunten, de aanleg van

een rotonde en fietstunnels en het realiseren van het laatste deel van de Verlengde Veilingroute tussen de N213 en N222.

Een bijzonder project waarbij de verkeersdoorstroming te allen tijde door moest gaan.

De realisatie van het project werd verwezenlijkt door een intensieve samenwerking en voldoende afstemming tussen de betrokken partijen. Mooi om te zien hoe de diverse belangen in goed overleg erkend werden en hoe men binnen het project rekening hield met elkaar. Door de inzet van het O&O kernteam werd er periodiek overleg gevoerd waardoor mogelijke issues voor Oplevering vroegtijdig gesignaleerd werden en er naar passende oplossing werd gewerkt.
De inzet van de zogeheten O&O Beheertool gaf het overleg structuur en zorgde voor inzicht in de te leveren objecten, documenten en data. Mooi om het samenspel richting eindmijlpaal te ervaren en te zien hoe de diverse stromen en werkzaamheden bij elkaar kwamen. Uiteindelijk werd er op de afgesproken datum getekend voor Oplevering en daarmee Overdracht naar Beheer.

Onder regie van Multividuals hebben wij samengewerkt met Opdrachtnemer Mourik Infra, Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland en de Beheerders van Provincie Zuid-Holland, Gemeente Westland, Hoogheemraadschap van Delfland en Royal Flora Holland.