Multividuals

Experts in expliciet samenwerken

Multividuals

Oplevering & Overdracht

Multividuals

Teamontwikkeling

Opdrachtgevers aan het woord

 

Het O&O traject was goed neergezet met een goede intentie. Geeft een juiste "stok achter de deur" om tijdig stukken af te ronden, op te leveren en over te dragen.

 Project: biobased fietsbrug Ritsumasyl

 

De onafhankelijke begeleiding door Multividuals is één van de succesfactoren in de opzet van O&O. Door deze begeleiding blijven partijen met elkaar in gesprek en heeft het doorgronden en afhechten van een dispuut ("hete aardappel") geen ongewenste bij-effecten (de-escaleren).

Project: Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

 

Het doel van het proces O&O is gehaald en het resultaat is: O&O in één dag uitgevoerd. Multividuals heeft dit op een goede, constructieve en proactieve manier gefaciliteerd. Multividuals stelde zich op als een onafhankelijke partij in dit proces. Daarnaast is het proces in een prettige en ongedwongen sfeer gerealiseerd.   

Project: Galecopperbrug

 

Op verzoek van de Provincie Utrecht zijn OOSU en OOFU in een eenvoudige setting georganiseerd zodat de assetbeheerders hier laagdrempelig en met weinig tijdsinvestering aan konden deelnemen. Multividuals heeft steeds de trekkende rol gepakt en dit heeft geleid tot efficiënte en constructieve bijeenkomsten.

Project: Reconstructie N411

 

Durf vanuit jezelf te DOEN, dat maakt je sterker als team.

Project: DOEN Nijkerkerbrug

 

Het spel van Multividuals voor de ABC-bijeenkomst heeft zich simpel weg in de werkelijkheid afgespeeld. Er is een hele set afspraken gemaakt. Het heeft de opdrachtnemer zeer geholpen om te zien hoe RWS in elkaar steekt.

Project: Rijkswaterstaat

 

Het is waardevol om kennis en ervaring van Oplevering & Overdracht in 1 dag met elkaar uit te wisselen, zodat collega’s hier hun voordeel mee kunnen doen.

Project: Capelle Moordrecht

 

 

De aanpak van Multividuals was echt van toegevoegde waarde in onze ProjectStartUp. Inhoudelijk een heel fijne mix tussen persoonlijke drijfveren, ruimte voor persoonlijke aandacht en de doelstelling van het bereiken van projectresultaat door het hele team. Multividuals kenmerkte zich voor mij als een betrouwbare, pragmatische en meedenkende organisatie. Prettig om mee te werken.

Project: ProRail Projecten Spoorinfra

 

Ondanks dat we als techneuten graag met de (technische) inhoud bezig zijn, heeft de inzet van Multividuals er wel toe geleid dat we meer inzicht hebben in ons team en de eigenschappen daarvan. Alleen al het bewust zijn hiervan heeft ons geholpen en door regelmatig met Rob aandacht te hebben voor samenwerken hebben we als team onverwacht mooie resultaten mogen behalen.

Project: biobased fietsbrug Ritsumasyl

 

Wij hebben het O&O traject als zeer positief ervaren. De doelstelling O&O in 1 dag is gehaald door een vooraf bedacht concept, uitgewerkt n.a.v. de Project Start-Up met een pilot en een Project Follow-Up richting het einde van het project. We hadden regelmatig contactmomenten waar de voortgang werd bewaakt, de onafhankelijke begeleiding door Multividuals werkt goed.

Project: Reconstructie Veilingroute N222

Het herkennen van de verschillende ‘kleuren’ en daarmee bewust mee aan het werk te gaan, helpt mij enorm. Soms uit je comfort zone gaan om daarmee een stap verder te komen.

Training: Skills Projecten in de Bouw en Infra

Onze drijfveren

Multividuals is een energiek, creatief en betrokken netwerk van professionals die graag met elkaar aan de slag gaan voor opdrachtgevers. Wij richten ons op expliciet samenwerken van mensen binnen bedrijven en overheden. Onze aanpak passen wij daarbij veelvuldig toe binnen projecten waar teams samen tot het gewenste resultaat willen komen..

Het team van Multividuals werkt vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken. Onze oprechte interesse in individuele drijfveren en ambities vormt dan ook een belangrijk vertrekpunt. Juist in deze tijd is het benutten van kennis, ervaring en creativiteit van medewerkers een goede strategie om scherp aan de wind te zeilen. Door dat zichtbaar te maken en te delen in de groep, ontstaat een verrassend effectieve samenwerking. In combinatie met een gedeelde focus en glasheldere afspraken verbinden wij zo de kracht van mensen. Het resultaat: gewenste prestaties van mensen, (project-)teams en organisaties.

Wij richten ons met onze opdrachtgevers steeds op het behalen van resultaten: concreet, to-the-point en vanuit onze onafhankelijke rol. Relatie en zakelijkheid gaan daarbij hand in hand. We benoemen wat we zien vanuit onze positieve instelling en dragen bij aan mensen die zelf en samen met anderen het stuur in handen nemen.

Wij benutten daarbij de in ons netwerk aanwezige visie, kennis en ervaring rond expliciet samenwerken, teamontwikkeling, projectmatig werken, personal branding en spelsimulaties. Zo maken wij mensen, teams en organisaties slagvaardiger en succesvoller.

Het Team

Rob van Kouwen

Oprichter/Eigenaar

06-22957792

Anouk Hendrikx

Graphic design/Vormgeving

06-11483012

Machiel Willemsen

Associate Multividuals

06-51701412

Rob Schutte

Associate Multividuals

06-21574783

Thomas Verhiel

Associate Multividuals

06-51265476

Erica Janssen

Associate Multividuals

06-51159504

Ben Essers

2bprojects

06-28336037

Contact

Multividuals B.V.
Tesselschadelaan 35 / 1399 VN Muiderberg
Telefoonnummer: 06-22957792

 info@multividuals.com