Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een zeedijk van 11,7 kilometer lang. Deze zeedijk voldeed niet meer aan alle normen en moest worden versterkt. Opdrachtgever van dit enorme werk was Waterschap Noorderzijlvest. De aannemers Boskalis Nederland en KWS Infra voerden het werk uit onder de naam ‘Ommelanderdiek’.

Opgave: Multividuals werd benaderd door Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen op basis van onze referenties om het traject van Oplevering & Overdracht als onafhankelijke adviseur vorm te geven en te begeleiden. Gezocht werd naar een partij die deze samenwerking in de driehoek soepel kon laten verlopen. In het begin hebben wij intakegesprekken gevoerd met de beheerders van Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Delfzijl, Provincie Groningen alsmede met Groningen Seaports, Gasunie en Hoogheemraadschap Hunze en AA’s.

In een tweejaar durende traject, van start tot Oplevering & Overdracht in één dag op 19 december 2019, hebben wij samen met alle betrokkenen gezorgd voor een soepel lopend proces en een klinkend resultaat.

Betrokken partijen: Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest, Opdrachtnemer Combinatie Ommelanderdiek, Beheerders: Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen, gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Waterschap Hunze en AA’S en Eemshotel.