Wat is Oplevering & Overdracht (O&O)?

Komen tot expliciet samenwerken is waar Multividuals in haar opdrachten voor staat.
Wij combineren in samenwerking 'soft skills' met glasheldere afspraken. Aan de ene kant goed luisteren naar elkaar, doorvragen, meedenken en het checken van aannames. Aan de andere kant komen tot heldere processtappen, namen en rugnummers en inzicht in de voortgang. Wij zorgen ervoor dat soft skills en heldere afspraken hand in hand gaan binnen projecten en zo bijdragen aan expliciet samenwerken.

 

Bij O&O begeleiden wij de samenwerking tussen Opdrachtnemers, Opdrachtgevers en Beheerders van bijvoorbeeld sluizen, (water)wegen of gebieden.

Wij zorgen voor:

 • Opleveren vanuit Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 • Overdragen vanuit Opdrachtgever aan Beheerders;
 • Beheerders staan gesteld voor Beheer en Onderhoudstaken en mogelijke overdracht naar verdere Beheerorganisaties;
 • Eenmalig officieel Opleveren van objecten en informatie (documenten en data) op Opleverdatum;
 • Eenmalig officieel Overdragen van objecten en informatie (documenten en data) direct na Oplevering.

Het doel van het O&O proces is:

 • Geruisloze  O&O in één dag zonder restpunten;
 • Geruisloze, tijdige Oplevering zonder restpunten van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever;
 • Geruisloze Overdracht van Opdrachtgever aan Beheerders;
 • Geruisloos doorzetten naar Beheer en Onderhoud.

Door in de driehoek Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Beheerder te zorgen voor expliciete afspraken, focus op voortgang en gezamenlijke inzichten en issues snel te benoemen, kunnen we samen alle objecten 'op groen' zetten.

En dit alles in één dag. Dit noemen wij ‘O&O in 1 dag’. Wij maken hier een document voor wat die dag ook ondertekend wordt door de driehoek.

De beoogde opbrengsten van O&O:

Concrete opbrengsten tijdens projectuitvoering :

 • Driehoek efficiënt aan de slag in O&O overleg;
 • Gedeelde focus en ambities met respect voor ieders belang;
 • Issues en hete aardappels snel op tafel;
 • Heldere besluitvormingslijnen;
 • Onafhankelijke begeleiding houdt overleg scherp en bewaakt voortgang (no escape);
 • Geen restpunten.

Concrete opbrengsten ná Oplevering:

 • Opdrachtnemer en Opdrachtgever organisatie beheerst afgeschaald;
 • Overgedragen zaken direct bruikbaar;
 • Assetmanagement op orde, rustpunten;
 • Beheerder is voorbereid, Beheer en Onderhoud snel door te zetten.

Overall: effectieve inzet mensen/middelen, voorkomen faalkosten: besparing €.

We hebben al veel projecten met succes mogen begeleiden bij O&O in 1 dag.