Oplevering & Overdracht (O&O): de 4 essentiële elementen

De afgelopen jaren hebben wij vanuit onze onafhankelijke rol diverse projecten mogen ondersteunen bij Oplevering & Overdracht (O&O).

Veelal intensieve trajecten met een langere looptijd die we succesvol hebben afgerond. Succesvol betekent voor ons: tijdige Oplevering en correcte Overdracht naar de Beheerpartijen waarbij er opgeleverd werd wat er afgesproken was. Vanuit Multividuals hebben wij de regie op het proces gevoerd. Uiteraard niet zonder de intensieve medewerking en bijdrage van de diverse betrokken partijen. Graag delen wij 4 lessen met jullie die wij hebben opgedaan uit diverse projecten de afgelopen periode.

Soepele O&O: betrek beheer

Om tot een soepele O&O te komen is het van essentieel belang om nauw in contact te staan met de diverse Beheerorganisaties. Alleen door juiste afstemming en met input van hen kan een projectorganisatie het werk ‘doorleveren’ aan de Beheerorganisatie zodat zij haar Beheer & Onderhoud werkzaamheden op een goede wijze kan (laten) uitvoeren.

Kernteamoverleg: elkaar weten te vinden

Bij de startsessie van het O&O-traject vormen we het O&O kernteam. Hun taak is sturing en invulling geven aan de diverse stappen waaronder: het afstemmen met Beheer, zorgdragen voor een correct opleverdossier, praktische afstemming bij wijzigingen en samen de voortgang bewaken. Door hier regelmatig samen tijd in te investeren weet het team elkaar te vinden, wordt zichtbare voortgang geboekt en zijn de hobbels in de loop van het traject eenvoudig glad te strijken.

Geen verrassingen: helder wat en hoe er geleverd gaat worden

Door een vroegtijdige inventarisatie en vertaalslag is het vanaf de start glashelder wat er per Beheerder geleverd gaat worden. Niet alleen de objecten maar ook de diverse documenten en data  zijn afgestemd met Beheer. Hierdoor zijn de wensen en eisen om het in Beheer te nemen helder en ontstaat er een lijst met de te leveren bestanden. Naast de realisatie van het werk is het hierna overzichtelijk wie welk document ontvangt en kan er systematisch gewerkt worden aan het vullen van het Opleverdossier.

Onafhankelijke regie: iedereen bij de les en geen duikgedrag

Pak je rol en neem de verantwoordelijkheid. Door een onafhankelijke regie op het O&O proces zorgen wij ervoor dat zowel aan de kant van de Opdrachtnemer, Opdrachtgever alsmede de betrokken Beheerpartijen een ieder de nodige input levert en dit afgestemd is met de achterban. Hierdoor blijft er vaart in het proces en wordt er samen toegewerkt naar de eindmijlpaal.

Staat u aan de vooravond van de start van een mooi project? Bel ons op en we kijken samen wat er voor nodig is om een fijne O&O te realiseren.