Oplevering & Overdracht

Komen tot expliciet samenwerken is waar Multividuals in haar opdrachten voor staat. Wij combineren in samenwerking 'soft skills' met glasheldere afspraken. Aan de ene kant goed luisteren naar elkaar, doorvragen, meedenken en het checken van aannames. Aan de andere kant komen tot heldere processtappen, namen en rugnummers en inzicht in de voortgang. Wij zorgen ervoor dat soft skills en heldere afspraken hand in hand gaan binnen projecten en zo bijdragen aan expliciet samenwerken. Bijvoorbeeld in de samenwerking tussen opdrachtnemers, opdrachtgevers en beheerders van objecten zoals sluizen, (water)wegen of natuurgebieden.

Het doel: Oplevering en Overdracht (O&O) in één dag

Multividuals heeft samen met Rijkswaterstaat Maaswerken (zowel beheerder als projectorganisatie) en aannemers een beproefde aanpak ontwikkeld en toegepast voor expliciet samenwerken aan O&O in één dag. Dit is ondermeer toegepast bij de Sluizen van Born-Maasbracht-Heel, Noordwaard en bij de A9 Badhoevedrorp-Holendracht. Deze aanpak is door ons vertaald in het BEST Practice Game voor O&O. In dit game doorleven de deelnemers aan de hand van fictieve, realistische opdrachten waar zij tijdens het project mee te maken kunnen krijgen. De verkregen inzichten vertalen zij vervolgens in een specifiek actieplan O&O voor hun eigen project.

Download hier het boekje Asset op Orde.

Ook bij het project Dijkversterking Capelle Moordrecht hebben wij met succes de rol van onafhankelijke begeleider van het O&O-traject mogen vervullen.

We zijn in augustus 2015 gestart met de OOSU (Oplevering- en Overdracht Start-Up). In het daar ontwikkelde Actieplan en de eerste beheertool is vervolgens door de beheerders van Gemeente Capelle aan den IJssel, Gemeente Zuidplas, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gericht samengewerkt met Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en opdrachtnemer Mourik-Liebregts.

Oplevering & Overdracht in 1 dagDoor in die driehoek te zorgen voor expliciete afspraken, focus op voortgang en gezamenlijk inzicht en issues snel te benoemen, zijn alle objecten uiteindelijk 'op groen' gezet door alle partijen.

Het resultaat: ondertekening van het Opleverings- en Overdrachtsdocument voor het project Dijkversterking Capelle Moordrecht op de geplande mijlpaal 16 december 2016 door vertegenwoordigers van alle zes de betrokken partijen, inclusief de ondertekening van de O&O beheerstool door het kernteam O&O.

Een moment van gepaste trots!

Meer weten? Bel met Rob van Kouwen of Rob Schutte.