Spelsimulaties/schematics/praatplaten/infographics

Het mooie aan spelsimulaties is dat mensen er spelenderwijs achter komen waar plus- en knelpunten in hun organisatie zitten.

De beelden die je maakt, werken door in hoe mensen het spel beleven en uiteindelijk inzicht krijgen in het effect van hun handelen.

We beginnen vaak met een schematic. Hierbij visualiseren we hoe een organisatie of een complex proces in elkaar zit. Hierbij is het de kunst om gezamenlijk een duidelijke en overzichtelijke plaat te maken. Een plaat waar de klant trots op, goed uitlegbaar is en die helpt om binnen de organisatie de juiste gesprekken te voeren om gezamenlijke focus te krijgen. Vervolgens ontwerpen we het (naam)logo van de spelsimulatie, spelformulieren, badges, posters en alles wat er bij een game komt kijken. Het is mooi te zien dat deelnemers aan de simulatie vanaf het eerste moment meegenomen worden in de ontworpen, realistische leeromgeving.

Enkele voorbeelden (sommige namen zijn weggehaald i.v.m. vertrouwelijke informatie):