Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl


De provincie Fryslân slaat een innovatieve weg in met een biocomposiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. Deze nieuwe fietsbrug vervangt de huidige brug en faciliteert het veilig en comfortabel passeren van klasse Va schepen door het realiseren van een doorvaartbreedte van 17 meter. De brug is al een keer opgeknapt en aan vervanging toe vanwege het einde van de technische levensduur.

Multividuals is vanaf de start betrokken bij het tot stand brengen van goede samenwerking in het bouwteam van dit project.

Wij hebben de Project Start-Up begeleid waarbij wij de RealDrives drijfverentest hebben ingezet. Daarna hebben wij tussentijdse Follow-Ups georganiseerd. Wat wij zien, is de drive van één team. We leggen de focus steeds op expliciet samenwerken met het benutten van een ieders kennis, inzicht en drijfveren richting het gewenste projectresultaat.

Woensdag 18 december 2019 hebben we weer een mijlpaal behaald: succesvolle Oplevering en Overdracht (O&O) in 1 dag!

Op het projectbureau in Leeuwarden werd het Opleverings- en Overdrachtsdocument ondertekend. Namens Opdrachtgever, Opdrachtnemers en Beheerders ondertekenden:

 • Sieds Hoitinga namens Provincie Fryslân (OG)
 • Erik Poel namens Strukton Civiel Noord & Oost (ON)
 • Jan-Wim van Genderen namens Spie Nederland BV (ON)
 • Geert Takke namens Delft Infra Composites (ON)
 • Sjoerd Vrieswijk namens Provincie Fryslân (Beheer)
 • Rob Meenderink namens Gemeente Waadhoeke (Beheer).

Enkele korte reacties van de ondertekenaars op dit project en het Bouwteam:

 • Het is een nieuwe vorm van samenwerking die we door kunnen vertalen binnen andere projecten.
 • Beheerders zijn vanaf begin goed betrokken.
 • Er zijn veel winstpunten behaald in dit project.
 • Trots op deze prachtige brug.
 • Veel ervaring opgedaan met materiaal en Bouwteam.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel bij allen, focus en drive!
 • O&O proces is goed verlopen. Alleen hoeven tekenen voor- en achteraf. Groot compliment!

Ondertussen is de biocomposiet fietsbrug sinds maandagmiddag 3 februari 2020 door minister samen met gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder officieel geopend en in gebruik. Het is hiermee de allereerste biocomposietbrug ter wereld die in gebruik is! Een bijzonder moment waar we als team enorm trots op zijn.

Op de website van dit project: www.drive.frl  vind je meer info over dit innovatieve project.