De provincie Fryslân slaat een innovatieve weg in met een biocomposiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. Deze nieuwe fietsbrug vervangt de huidige brug en faciliteert het veilig en comfortabel passeren van klasse Va schepen door het realiseren van een doorvaartbreedte van 17 meter. De brug is al een keer opgeknapt en aan vervanging toe vanwege het einde van de technische levensduur.

Multividuals is vanaf de start betrokken bij het tot stand brengen van goede samenwerking in het bouwteam van dit project. Dat zijn naast opdrachtgever Provincie Fryslân aannemerscombinatie Reef Infra - Spie, Delft Infra Composites en Lightweight Structures voor het bio-based dek en vier betrokken ingenieursbureaus: combinatie Sweco - Witteveen+Bos en Antea Group. (Lightweightstructures?)

Wij hebben de Project Start-Up begeleid waarbij wij de RealDrives drijfverentest hebben ingezet. Daarna hebben wij tussentijdse Follow-Ups georganiseerd. Wat wij zien, is de drive van één team. We leggen de focus steeds op expliciet samenwerken met het benutten van een ieders kennis, inzicht en drijfveren richting het gewenste projectresultaat. Zo proberen we het team op het juiste samenwerkingspad te houden.

Op de website van dit project: www.drive.frl houden wij alle info en nieuwtjes over dit innovatieve project bij zodat iedereen de voortgang kan volgen.