RealDrives bij selectie van tenderteams

RealDrives bij selectie van tenderteams

Projecten: divers

Bij het samenstellen van passende teams bij aanbestedingen (zowel voor het schrijven van de tender als het na gunning realiseren van het werk) hebben wij regelmatig instrumenten ingezet om tot de juiste teamselectie te komen. We werken daarbij regelmatig met RealDrives, assessments op basis van intakes en met een methodiek van het matchen van gevraagde vaardigheden en (team)competenties. Naast het maken van de match, begeleiden wij het geselecteerde team dan ook in de start van expliciet samenwerken aan de tender en de voorbereiding op de te doorlopen stappen in de aanbesteding. De huidige aanbesteders zetten steeds vaker dialooggesprekken, samenwerkingsassessments en samenwerkingsvaardigheden in als selectiemiddel. Sleutelwoorden zijn openheid en transparantie enerzijds en betrokkenheid, commitment en voorspelbaarheid anderzijds.