Mijn focus? Kracht van mensen combineren met expliciet samenwerken in teams en projecten

Mijn passie is mensen in organisaties en projecten te helpen hun eigen, krachtige verhaal te vertellen. Organisaties zijn succesvoller als medewerkers zich vanuit hun persoonlijke en professionele passie en ambities uiten, zich kunnen verbinden met het project of de organisatie en dat ook uitstralen in hun werk. In 2009 heb ik Multividuals opgericht met als rode draad werken met kracht van mensen. In de laatste jaren is daar het gedachtegoed van expliciet samenwerken bijgekomen. Multividuals is een mooie netwerkorganisatie met een team van ervaren associates die graag met elkaar in uitdagende klussen stappen. Met Multividuals wil ik meebouwen aan (project-)organisaties waarin doelen en ambities van organisatie, teams en individuen parallel lopen en elkaar versterken. Authenticiteit, eerlijkheid, uitgaan van persoonlijke kracht, oprechte interesse in elkaar en inleving, zijn voor mij belangrijke ingrediënten.

Drijfveren en teamontwikkeling
Ik doe veel aan personal branding en maak daarbij gebruik van RealDrives. RealDrives combineert inzicht in drijfveren, het oordeel over de (project-)omgeving en daadwerkelijk gedrag van personen. Mijn ervaring is dat individuen sterker uit een drijfverentest komen en dat de effectiviteit van teams toeneemt: men weet veel beter van elkaar waar iedereen voor staat. Door het inzetten van de Real Drives methodiek zijn we nog krachtiger in staat individuen en teams inzicht te bieden in hun functioneren en waar mogelijke aangrijpingspunten voor verbetering liggen.

Expliciet samenwerken
Expliciet samenwerken tussen teams is een specifiek werkgebied dat mijn interesse heeft. Onze aanpak maakt communicatie explicieter en zorgt dat men issues snel bespreekt en successen viert. Dat heeft een positieve impact. Zo is binnen Multividuals een game ontwikkeld rond Oplevering en Overdracht binnen projecten. Een onderwerp waar vaak erg laat en weinig aandacht voor bestaat. Door aan de hand van het BEST Practice Game aannemer, projectorganisatie en beheerder samen antwoord te laten geven op de wat-vraag en de hoe-vraag van Oplevering en Overdracht en de rollen scherp vast te stellen, wordt het juist een mooi sluitstuk van projecten.

Leren door te ervaren
Een  belangrijk uitgangspunt in de aanpak van Multividuals is leren door te ervaren. Als je op een impactvolle wijze nieuw inzicht krijgt, is het eenvoudiger dat toe te passen in de eigen praktijk. Ik vind het mooi om met gaming of simulatietechnieken teams en organisaties te helpen dat inzicht te krijgen. Of een crisissimulatie te ontwikkelen om organisaties alert te maken op beginnende crisissituaties. Zo kun je op duurzame wijze aanzetten tot verandering of ander gedrag. Dat doe ik bij personal branding en teambranding door mensen te interviewen en te bevragen op waar zij echt in geloven en wat zij zouden willen veranderen. Ik ben daarbij elke keer weer verrast van het effect van een goed, oprecht gesprek.

+31 (0)6 22957792

Het Team

Rob van Kouwen

Oprichter/Eigenaar

06-22957792

Anouk Hendrikx

Graphic design/Vormgeving

06-11483012

Machiel Willemsen

Associate Multividuals

06-51701412

Rob Schutte

Associate Multividuals

06-21574783