Project Start-Ups (PSU’s) en Project Follow-Ups (PFU’s)

Een goede start is (slechts) het halve werk. Projecten zijn tijdelijke organisaties die een resultaat moeten zien te halen. Een goede Project Start-Up voorziet naast een impactvolle kennismaking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ook al direct in het uitwisselen van beelden over en weer. Daarnaast komen al snel inhoudelijke aspecten aan de orde. Een Start-Up is tegelijkertijd slechts een belangrijk begin. De samenwerking zal steeds weer impulsen nodig hebben. Of het nu goed gaat of de samenwerking juist moeizaam is, regelmatig stilstaan bij de kwaliteit van de samenwerking levert in de meeste gevallen veel voordelen op.

Multividuals als onafhankelijk facilitator 

Multividuals organiseert regelmatig Project Start-Ups en Project Follow-Ups en is als onafhankelijk facilitator op het gebied van expliciet samenwerken vaak langdurig betrokken bij projecten. Doordat we de sleutelpersonen leren kennen ontstaat een zekere laagdrempeligheid tussen ons en alle betrokken spelers die ervoor zorgt dat er vertrouwen is, dat issues op tafel komen, de juiste vragen worden gesteld en met respect voor een ieder en voor de betrokken gewerkt wordt aan Best for Project. Wij vinden het geweldig om hier aan bij te dragen.

Enthousiast over dit verhaal? Rob van Kouwen, Rob Schutte of Erica Janssen vertellen graag over hun ervaringen met deze werkwijze.