Prestatiecontract West Nederland Zuid

Prestatiecontract West Nederland Zuid

In 2017 is het Prestatiecontract A-wegen voor West Nederland Zuid, perceel Zuid gegund aan Mourik Infra. Dit behelst het reguliere onderhoud, levensverlengend onderhoud en ondersteuning bij calamiteiten van het zuidelijke areaal van District West Nederland Zuid.

Uitdaging: vanaf het begin van dit project begeleiden wij op verschillende niveaus samenwerkingssessies. In het begin voor de opstart, recentelijk bij de wisseling van een aantal sleutelspelers. Door de langdurige betrokkenheid weten wij wat er speelt en kunnen vanuit onze onafhankelijke begeleidersrol veel duiden wat in de samenwerking goed loopt en wat juist aandacht verdient. Proces, inhoud en onderlinge relaties (interactie) passeren steeds de revue om te komen tot de beste vervolgstappen en afspraken.

Betrokken partijen: Mourik Infra en Rijkswaterstaat PPO en Rijkswaterstaat district WNZ onder regie van Multividuals.