"Voor een langlopend project als Aanpak Ring Zuid Groningen is het waardevol om te investeren in ons projectteam." Dat was in 2015 de mening van projectdirecteur Ton Swanenberg van opdrachtgever ARZ Groningen.

"We hebben medewerkers vanuit de verschillende moederorganisaties (Provincie Groningen, Gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) en met verschillende disciplines in huis. Samen staan wij gesteld voor integraal, professioneel opdrachtgeverschap van een uitdagend project. We hebben gekozen voor een organisatieontwikkelingstraject met Multividuals en de inzet van de RealDrives drijfverentest."

Sinds mei 2016 is aannemerscombinatie Herepoort aan het project toegevoegd en heeft Multividuals ook de onafhankelijke begeleiding van de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ter hand mogen nemen. In verschillende sessies (Project Start-Ups en Project Follow-Ups) zijn de teams met elkaar aan de slag gegaan en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Steeds vanuit onze onafhankelijke begeleidersrol.

Omdat een duurzame goede samenwerking weerbarstig is en aandacht verdient, is Multividuals sinds januari 2018 gevraagd om coaching on-the-job te doen. Door tijdens overleggen te observeren en te interveniëren ontstaat een lerende organisatie die zaken ook direct kan toepassen.

Wij zijn er trots op dat wij het vertrouwen hebben van zowel ARZ Groningen en Combinatie Herepoort om dit traject te begeleiden. Herbert Hegmann, projectdirecteur van de combinatie zegt hierover: “Soms is het een eye-opener als iemand van buiten beschrijft hoe wij iets doen."