Voor een woningcorporatie begeleiden wij managementteams van verschillende afdelingen om nadere persoonlijke invulling te geven aan de jaarplannen die op hoofdlijnen zijn uitgekristalliseerd. De teams bestaan uit managers die allemaal hun eigen domein en discipline hebben. Verdere afstemming en verbinding van elkaars activiteiten en het benutten van elkaars expertise en inzichten lijkt een belangrijke toegevoegde waarde. Die komt echter niet zo maar tot stand.

Mede op basis van personal branding en de persoonlijke drijfveren van de teamleden (RealDrives testresultaten), begeleidt Multividuals een proces om te komen tot gemeenschappelijke concretisering en integratie van activiteiten binnen de teams. De teamgenoten leren elkaar beter kennen, komen dichter tot elkaar en er ontstaat meer behoefte aan uitwisselen en benutten van elkaars ideeën, kennis en ervaring.

Thema’s als eigenaarschap, inspirerend leiderschap en gericht management komen mede aan de hand van het KRACHT-model van Multividuals op een speelse wijze aan de orde.

Het KRACHT-model zorgt dat het gesprek in het team gaat over het bieden van heldere kaders die vervolgens veel ruimte scheppen voor eigen initiatief en inbreng van medewerkers. Ook komt het samenspel op tafel van aandacht geven enerzijds en commitment vragen anderzijds. Expliciet zijn over wensen en verwachtingen naar elkaar en de kwetsbaarheid durven tonen als je bepaalde zaken lastig vindt om alleen op te lossen dragen bij aan de versterking van het team. Zowel in de onderlinge samenwerking als in het ontwikkelen van passend leiderschap.