Het succes van de A348

Centraal voor het werk A348 staan het ontwerpen, realiseren (vervangen) en onderhouden van een 4-tal viaducten. Bart, Joop en Rob vullen 3 verschillende rollen vanuit 3 verschillende organisaties en dus met 3 verschillende belangen. Bart is projectleider namens aannemer Reef Infra, Joop is projectleider namens opdrachtgever Provincie Gelderland en Rob is onafhankelijk begeleider van Multividuals en hoeder van het expliciet maken en houden van afspraken en gedrag.

Alledrie zijn ze in de basis positieve, enthousiaste en enthousiasmerende persoonlijkheden. In staat om verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen en om van daar uit de projectomgeving en het projectresultaat op een positieve manier te beïnvloeden. Vanuit hun 3 organisaties staan ze voor transparante communicatie, zijn ze helder over hun belang met het lef om twijfels en vragen snel bespreekbaar te maken. Kwetsbaarheid wordt zo een krachtig en verbindend aspect in de samenwerking.

Project A348 heeft deze 3 professionals bij elkaar gebracht en in de gelegenheid gesteld om hun kwaliteiten te bundelen en ten voordele van het project te laten werken.

Succesfactor: als leiders van de totale projectomgeving staan ze voor deze wijze van samenwerken en passen ze het zelf ook dagelijks en consequent toe. De projectomgeving drijft zo op deze projectcultuur, werkplezier, goede resultaten en persoonlijke succes volgen in een rap tempo. Concreet hebben we het volgende gedaan:

Project Start-Up

Kaarten wederzijds open op tafel. Welke risico’s zijn er nog voor de Provincie? Is de aanbieding van Reef dekkend? Welke uitdagingen zitten er in de aanbieding? Waar liggen wij nog je wakker van? Focus op het gezamenlijke belang, persoonlijke koppeling van projectteamleden aan taakvelden die passen bij de competenties, gericht op het gezamenlijke belang. Het project is zo van iedereen!

Project Follow Up(-s)

Voor aanvang van de realisatie en na afronding van de ontwerpfase zijn de knelpunten en zorgen wederzijds geuit en zijn praktische (proces-)afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld hoe de uitvoeringsorganisatie en toetsing van toegevoegde waarde kunnen zijn voor elkaar. Dit om het uiteindelijk in 1 keer goed te doen, zonder gedoe met een eindproduct gerealiseerd binnen ieders verantwoordelijkheid en, het belangrijkst, naar wederzijdse tevredenheid.

Projectoperatie:

Eerst bellen dan mailen. Consequent. Altijd informeel afhandelen, formeel bevestigen. Geen verrassingen. Vertrouwen in elkaars kunnen, een groeiend projectkapitaal. Durf te vragen, en blijf dat doen, dan krijg je je antwoorden, blijven zaken expliciet en kan je teleurstellingen gezamenlijk weg-organiseren.

Evalueren om te leren (van elkaar)

Elke fase van het project werd door het team gezamenlijk geëvalueerd. Uitkomsten hiervan werden transparant met elkaar gedeeld, om hier in een volgende fase, of bij een volgend project van te kunnen leren.

Als afronding een wederzijdse evaluatie van het project en de samenwerking.

Een prachtig voorbeeld van een veilige en vertrouwde werkomgeving, waarin wij als team in staat zijn geweest een wederzijdse, gelijkwaardige evaluatie met de teamleden van Provincie en Reef Infra te houden met als grondhouding: durf te ontvangen wat goed ging en wat (nog) beter kan, durf terug te geven wat goed ging en wat (nog) beter kan.

Bart en Joop hebben hun eigen teams en gezamenlijk het gehele team op deze manier door het project heen geloodst, coachend, sturend en soms ingrijpend. Helder, transparant en zonder verrassingen. Rob maakte bij de start persoonlijke realdrives-kleuren comfortabel inzichtelijk. Zo werden niet alleen de drijfveren van Bart en Joop zichtbaar voor het team, maar ook die van de andere individuele teamleden. Hier werd de basis gelegd voor het geven, houden en laten groeien van het vertrouwen gedurende het project. Dan krijg je alles voor elkaar!