GVO – Regio West Nederland Zuid (Noord & Zuid) Vermeulen

Het wegennet heeft periodiek onderhoud nodig. Deze werkzaamheden vallen onder het Groot Variabel Onderhoud

(GVO) West-Nederland Zuid en vinden plaats in de provincie Zuid-Holland.

Het GVO 2019 bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • 14 slots (volledige weekend afsluitingen van de rijkswegen);
  • 31 km asfalt (baanbreed) vervangen;
  • diverse maatregelen aan kunstwerken (vervangen voegen, betonreparatie).

De werkzaamheden van deze GVO-opgave duren relatief kort en zijn in totale omvang kleiner dan reconstructies en aanleg van nieuwe wegen. De vele kleinere projecten maken het GVO tot één van de grotere projecten van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Binnen korte tijd een grote diversiteit aan werkzaamheden uitvoeren met afstemming tussen de diverse partijen was de opgave na het gunnen van het contract. Door vanaf de start de werkzaamheden helder te plannen ontstond er overzicht. Na afstemming met onder andere de interne Beheerpartijen hebben we de te leveren documenten kunnen koppelen aan de werkplanning.

In de diverse kernteamoverleggen werd helder afgestemd over de voortgang en realisatie van het werk. Hierbij werden aanvullende wensen en nieuwe inzichten gedeeld waardoor en snel en actief gehandeld kon worden. Met name richting de oplevering van het werk wisten de diverse ‘hoofdrolspelers’ elkaar effectief te vinden waardoor de vorming en acceptatie van het O&O dossier gerealiseerd kon worden. Nog voor de contractuele einddatum was de viering van O&O in 1 dag een feit.