Skip to content

Creativiteit inspireert

Wat hebben Werkplaats DOEN en ReActie-dag gemeen?

Multividuals wordt regelmatig benaderd met de vraag: "Kunnen jullie met ons meedenken over de opzet van een dynamische, interactieve bijeenkomst voor een grote groep? Wij willen tijdens die dag op een inspirerende en creatieve manier aan de slag met een gemêleerd gezelschap. Mensen vanuit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden. Samen met de deelnemers willen we werken aan het delen van inzichten over een bepaald inhoudelijk onderwerp."

Thema verbindt inhoud en vorm

Op dat moment stapt ons creatieve team in dat meedenkt over inhoud en vorm en ook de dag kan faciliteren. We werken vanuit een pakkend thema, waarmee wij zowel de inhoud als de entourage laden. De locatie speelt daarbij ook een rol van betekenis. Verrassend voor de deelnemers, maar wel zo dat de inhoudelijke doelstelling wordt behaald. Een voorbeeld is Werkplaats DOEN van Rijkswaterstaat waarbij marktpartijen mee konden praten en denken over een innovatieve aanbesteding van de Nijkerkerbrug.

Of de ReActiedag, Sharing Views on the C-ITS Corridor waarbij Rijkswaterstaat marktpartijen bij elkaar bracht rond de laatste ontwikkelingen van de in te voeren coöperatieve ITS-diensten Road Works Warning en Probe Vehicle Data.

Meer weten wat wij met themasessies voor je kunnen betekenen? Neem contact op met Rob van Kouwen of Anouk Hendrikx.