2bprojects bestaat uit een hecht, dynamisch team van adviseurs en specialisten op het gebied van informatie- en assetmanagement. Ons team levert voor u producten en diensten in de overdracht van informatie en waarmee u uw objecten, assets en het areaal voortaan optimaal gebruikt én beheert.

Multividuals werkt samen met 2bprojects aan opdrachten via BEST, een beproefd Bewust Expliciet Samenwerken Traject bij civiel technische projecten. Het verbindt opdrachtnemer, opdrachtgever en beheerder vanaf het begin, met als resultaat een goed werkend oplever- en overdrachtsproces (O&O) waarbij de opdrachtnemer haar dossiers vrijwel gelijktijdig met het fysieke project oplevert aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan deze dossiers op haar beurt overdragen aan de beheerder, die deze gegevens direct kan accepteren, verwerken en zonder problemen doorzetten naar een prestatiecontract. Kortom: Oplevering en Overdracht in 1 dag.

Onze aanpak: proces en inhoud gaan hand in hand

Wij faciliteren expliciet samenwerken door een combinatie van een onafhankelijke procesbegeleiding (Multividuals) met een gedegen inhoudelijke begeleiding (2bprojects). De objectiviteit hierin wordt gewaarborgd door Multividuals als onafhankelijke regisseur O&O. Multividuals faciliteert intakes, begeleidt Oplever- en Overdracht Start Ups (OOSU) en Follow Ups (OOFU), en fungeert als onafhankelijk voorzitter van O&O kernteamoverleggen. 2bprojects projects schrijft een voorspelbaar werkproces, analyseren data-contracteisen, brengen de wensen van beheerders in kaart en ontwikkelen tools om data-kwaliteit te meten en te waarborgen en verzorgt voor u dat de over te dragen data voldoet aan alle wensen en eisen van de beheerder.

Zo wordt het BEST-principe bewaakt.

bessers@2bprojects.nl

+ 31 (0)6 28336037